Coachingkonferens i Aalborg

Den 13/9 2019 hålls en coachingkonferens i Aalborg i Danmark. Konferensen är kostnadsfri, men det krävs anmälan i förväg. Läs mer om konferesen på: 

https://www.kommunikation.aau.dk/forskning/vidensgrupper/cqs/coaching/tackling-challenges