Varför ska man anlita en coach som är psykolog?

Coachning har idag blivit en etablerad företeelse med många utövare. Många av dessa framhåller att de är certifierade eller diplomerade som ett sätt att visa på kompetens och erfarenhet. Det är då vikigt att hålla i minnet att det idag är öppet för vem som helst att erbjuda certifiering eller diplomering i coachning och att det inte finns någon som helst tillsyn vare sig över de enskilda coacherna eller över de som utfärdar certifikat eller diplom.

En psykolog har minst fem års universitetsstudier plus ett obligatoriskt praktikår bakom sig innan man får sin yrkeslegitimation. Psykologen har kunskap om både individer, grupper och organisationer och de processer som uppstår inom och mellan dessa. Att jobba professionellt med coachning kräver just den kunskapen.

Vad är det som driver och motiverar en människa? Vad är det som kan hindra utvecklingen?

Hur påverkas vi av och påverkar vi vår omgivning? Hur ser samspelet på arbetsplatser och i grupper ut?

Den kunskapen har psykologer plus kunskapen om coachningteori, coachningmetod och kunna möta en annan människa och på ett professionellt sätt vara dennes coach i en utvecklingsprocess. Dessutom verkar den legitimerade psykologen under Socialstyrelsens kontroll, följer etiska regler samt arbetar under tystnadsplikt.

I det här nätverket möter Du psykologer som har kunskap om och lång erfarenhet av coachning.

Om du anlitar en legitmerad psykolog som coach kan du alltså vara trygg.
Därför ska Du anlita en coach som är psykolog!