Föreningen är för dig som är legitimerad psykolog och jobbar med coachning

Coachande Psykologer bildades 2009 på initiativ av Per-Olof Eriksson med syfte att:

  • stärka den professionella psykologin inom coachning
  • stärka psykologernas varumärke inom coachning
  • få köpare och användare av coachning att inse det självklara att vända sig till en psykolog för att få coachning
  • stötta forskning och metodutveckling inom psykologisk coachning

Dessutom ska föreningen naturligtvis vara en mötesplats för sina medlemmar och erbjuda ett stimulerande forum, där vi utvecklar coachning genom erfarenhetsutbyte och samarbete mellan medlemmarna och med andra föreningar för psykologisk coachning runt om i världen.